Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) διοργανώνει Συνέδριο με θέμα

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, θα εξετάσει τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με την προώθηση των πολιτικών της κυκλικής οικονομίας καθώς και των προοπτικών εφαρμογής τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, επιδιώκεται:

Η ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσέγγιση των στόχων που έχουν τεθεί.

Η ανάδειξη των ευκαιριών που αναδύονται από την αλλαγή του θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου των έργων, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσα από πιλοτικά προγράμματα και ολοκληρωμένους σχεδιασμούς σε περιφερειακό επίπεδο.

Η διευρυμένη συζήτηση για το σχεδιασμό των απαιτούμενων υποδομών, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χ. Μαμουλάκης, ανέφερε: «Στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ., εκτός από την προώθηση των απαραίτητων έργων που μας οδηγούν στη νέα εποχή διαχείρισης των απορριμμάτων και τις σημαντικές παρεμβάσεις μας στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, στοχεύουμε και στο να αναπτύξουμε συνθήκες συνεργασίας, ζύμωσης και ανταλλαγής απόψεων από εκπροσώπους έμπειρων και εξειδικευμένων με το θέμα φορέων. Γι’ αυτό και προχωράμε στη διοργάνωση αυτού του 2ήμερου Συνεδρίου, με βασικό στόχο να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και εμπειριών αναφορικά με την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών διαχείρισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Θα έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε με!».

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες Thalis Environmental Services και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΕΙΑΚΗ, χορηγοί οι εταιρείες SYCHEM, Waste Solutions και J&P άβαξ και υποστηρικτές οι εταιρείες Citipost και KAFSIS.