Πρακτικά συνεδρίου Κυκλικής Οικονομίας

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Συνεδρίου Κυκλικής Οικονομίας, σε μορφή PDF.

1η Ημέρα: ΕΣΔΑΚ-Συνέδριο-για-την-κυκλική-οικονομία-29-03-2018.pdf 

2η Ημέρα: ΕΣΔΑΚ-Συνέδριο-για-την-κυκλική-οικονομία-30-03-2018.pdf