Αναπτυξιακός φάρος ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

του Χάρη Μαμουλάκη* Σε μια περίοδο κρίσης και απαξίωσης των θεσμών,

 των φορέων και της κάθε μορφής συλλογικότητας υπάρχει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων.

Αρκεί βέβαια οι αντικειμενικές συνθήκες να συνυπάρχουν με τις υποκειμενικές δυνατότητες. Άλλωστε, ο συνδυασμός αυτός είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπερβούμε την πολλαπλή υστέρησή μας, παραγωγική, οικονομική, αναπτυξιακή.

Στην αποτίμηση αυτή θα κατέληγε κάποιος παρακολουθώντας τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του ΕΣΔΑΚ με θέμα: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Πορεία προς την Κυκλική Οικονομία». Τη χρησιμότητά του την ανέδειξαν πλειάδα ομιλητών. Με τις παρεμβάσεις τους κάλυψαν όλο το φάσμα των ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και με την αξία της κυκλικής οικονομίας.

Δεν ήταν μόνο η αναλυτική και διεισδυτική τους προσέγγιση. Ούτε η επιστημονική τους επάρκεια. Εξίσου σημαντικό αποδείχθηκε το ότι κατέθεσαν θέσεις και προτάσεις, που αν μονταριστούν εύστοχα, συνιστούν ολοκληρωμένη στρατηγική για την αποτελεσματική  διαχείριση των απορριμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανακύκλωση, αλλά και για τη συνδρομή του Συνδέσμου στην κυκλική οικονομία.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που με το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Πολιτεία, η Αυτοδιοίκηση καλείται να ανταποκριθεί στη ζωτική ανάγκη για την υπέρβαση της πολυδιάσπασης των φορέων. Ταυτόχρονα τής διανοίγονται προοπτικές για να κεφαλαιοποιήσει τον παραγόμενο πλούτο από τη σωστή διαχείριση.

Η διττή αυτή απαίτηση αναμφίβολα εξυπηρετεί την αναβάθμιση και ενίσχυση του περιφερειακού σχεδιασμού προς όφελος των δημοτών αλλά και της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, επιτρέπει στον ΕΣΔΑΚ να έχει τη δική του δυναμική παρέμβαση στη διαδικασία διαβούλευσης που θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την Περιφέρεια, του Δήμους και τα δημοτικά συμβούλια.

Στην πραγματικότητα ο Σύνδεσμος χαράσσει και ανοίγει νέους δρόμους, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου με τελικό στόχο την υιοθέτηση συγκεκριμένης ρεαλιστικής πρότασης για την ενοποίηση των φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό κεκτημένο είναι το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας που σχεδιάζεται από τον Δήμο Ηρακλείου και τον ΕΣΔΑΚ. Ένα έργο τομή που αποσκοπεί στην επεξεργασία των απορριμμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων υλικών, αποκτώντας εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το κεντρικό μήνυμα που εξέπεμψε το διήμερο Συνέδριο του Συνδέσμου ήταν ότι υπάρχει πρόσφορος χώρος για επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων. Μια υπαρκτή και ζώσα αναγκαιότητα που από τη φύση της αποτελεί πραγματική καινοτομία για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η καθιέρωση ενός ετησίου Συνεδρίου, όπως επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές, συνεργεί στην περαιτέρω εμπέδωση της αξίας που έχει για την καθημαγμένη κοινωνία η κυκλική οικονομία. Θα αναδειχθεί σε ένα διαρκές φόρουμ για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανακύκλωση για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου, δεν είναι μόνο μια αναλαμπή. Ενέχει τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για τη θεμελίωση πράσινης στρατηγικής. Η σημασία και επικαιρότητά της γίνονται πασιφανείς. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των δύσκολων και απαιτητικών καιρών που ζούμε, θεωρούμε χρέος μας να έχουμε τη δική μας συμβολή στην ανάταξη της χώρας, στην αναζωογόνηση της οικονομίας, στην αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που μας προσφέρονται. Επιδίωξή μας είναι ο ΕΣΔΑΚ να καταστεί αναπτυξιακός φάρος.

* Προέδρου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)

Αντιδημάρχου Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Ηρακλείου